Sørg for at danske planter og urter trives

Planterne udgør bunden af fødekæden. Er der en mangfoldighed af planter i haven giver det således bedre levevilkår for insekt- og dyrelivet. Hjemmehørende planter giver de bedste livsbetingelser for hjemmehørende dyr og insekter, for de har tilpasset sig hinanden gennem tusinder af år. Sjældne insekter har således også ofte sjældne planter som fødekilde eller levested. For at få mere liv i haven er det klogt først og fremmest at tænke på at fremme danske og gerne de lidt sarte planter som pt. er under pres af menneskelige aktiviteter. Sørg for føde hele sæsonen Det er vigtigt at tænke...

Læs videre

Sørg for læ, skygge og beskyttelse med krat og buske

Et krat består af små træer og buske der vokser sammen, og det er et vigtigt levested for de fleste af havens smådyr. Gærdesmutten kan bygge sin rede i krattet, løvgræshoppens nymfer sidder nederst i krattet, mens de voksne sidder længere oppe på grenene, og venter på at den kan finde et godt bytte. Havesneglene gemmer sig i skyggen for solen midt på dagen, og omsætter det døde plantemateriale til muld, som samler sig under krattet til glæde for regnormene og alt det andet der lever i jorden. Mange smådyr bruger krattet til at gemme sig for rovdyr, og bevæger sig ikke gerne ud i det åbne land....

Læs videre

Skab fugtighed i haven med vand

Vand i haven er utroligt vigtigt i den vilde have. Det er både vigtigt for dyr på land og selvfølgelig for dem der lever nede i vandet. Der er langt mellem vandhuller i vores landskab, og da alle levende væsner har brug for vand, kan det hurtigt blive en lang rejse for små dyr, især hvis de ikke kan flyve. Alle former for vand i haven hjælper, hvad enten det er en stor sø eller bare en underskål eller et gammelt fuglebad, der fyldes op regelmæssigt med rent vand. Mulighed for at komme op Underskålen er god til dyr kan komme forbi og drikke en slurk vand. Om det er gærdesmutten, pindsvinet...

Læs videre

Skab varme i haven med stensætninger

Rigtigt mange af vores dyr er vekselvarme – dvs. de skal bruge solen til at blive varmet nok op for at kunne fungere. Derfor er det en rigtig god ide at have stendynger i haven et sted, hvor solen tidligt rammer stenene og omdanner dem til små radiatorer. Stendynger er også fulde af hulrum og gemmekroge, hvor smådyr som biller, sommerfugle, vilde bier og edderkopper kan søge ly og læ. Firben og padder vil udnytte den varme plads til at varme sig op om morgenen, og mange dyr vil kunne bruge alle hulrummene til at overvintre i. Bar sydvendt jord, gerne som en lille vold eller på en skråning,...

Læs videre

VILDSKAB er et konsulentfirma der arbejder for mere natur tættere på, i haver, parker, fællesarealer og i vores bevidsthed. Med en bred vifte af kompetencer kan vi hjælpe med at tegne og skitsere, formidle og inddrage borgere. Vi åbner mulighederne for vildere mindsets og vildere områder, bidrage eller være med til at udvikle vilde strategier.

Kontakt

© Vildskab. Alle rettigheder forebeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.