Skip to main content
 • Hvordan kan du forbedre biodiversiteten i dit område?

Se her, hvad vi kan tilbyde

Virksomheder – arealer og strategi

Vær strategisk – gør det vildere

VILDSKAB har erfaring med at gøre erhvervsdomiciler, erhvervsarealer, boligområder, den offentlige sektor, museer m.m. mere vild. Vi arbejder med at integrere vild natur i klassiske rammer, for at skabe nytænkende og bæredygtige løsninger, der rækker langt udover det konkrete areal. Løsningerne tager udgangspunkt i stedets brug og funktionalitet og at skabe interessant vildskab hos kunden.

Biodiversitetsstrategier til certificeringer

Vi rådgiver bl.a. bygherrer, ingeniører, bygnings- og landskabsarkitekter i biodiversitetsløsninger, der muliggør certificeringer af byggerier. 

VILDSKAB kan hjælpe med at: 

 • Udarbejde en biodiversitetsstrategi for både nybyggeri og ombygninger 
 • Designe kvalitetshabitater med fokus på naturlig spredning og nedbrydning
 • Identificere og rådgive om særlige tiltag målrettet lokal fauna og flora
 • Kortlægge økologiske funktionelle forbindelse til omkringliggende habitater
 • Udarbejde driftsplaner
 • Styrke formidlingsindsatsen både internt og eksternt

Vi hjælper også med biodiversitet ifbm certificeringer som:

 • DGNB ENV 2.4
 • BREEAM LE 01-05
 • CSRD ESRS E4
 • Svanemærket
 • VVM
 • EU Taksonomi

Tag fat i os for at høre om mulighederne.

Konsulentbistand – facilitering og borgerinddragelse

VILDSKAB har af flere omgange arbejdet sammen med kommuner om at øge den lokale biodiversitet og vildskab i borgerinddragende projekter. Det er vores erfaring at det at fremme biodiversitet er et stærkt inspirerende og samskabende fællesprojekt i kommunen, og at vild natur skaber liv og glæde, især når borgerne inddrages i projekterne.

Kurser, foredrag og workshops om bynatur

VILDSKAB tilpasser foredrag, workshops og kurser til den enkelte kunde og sikrer et produkt, der bedst hjælper jer, der hvor I er. Kontakt os til en uforpligtende snak om, hvad der er optimalt for jer.

Eksempler: 

 • 3 timers introkursus for kommunale driftsfolk
 • Workshops for skoler
 • Korte oplæg for erhvervsnetværk
 • Samdesign af grundejerforeningers egne arealer
 • Foredrag på biblioteker o. lign. for privatpersoner om vilde haver
 • Kurser for havementorer

Vil I også høre mere om hvordan vi kan give plads til naturen på vores bynære arealer?