• Hvordan kan du forbedre biodiversiteten i dit område?

Se her, hvad vi kan tilbyde

Virksomheder – arealer og strategi

Vær strategisk – gør det vildere

VILDSKAB har erfaring med at gøre erhvervsdomiciler, erhvervsarealer, boligområder, den offentlige sektor, museer m.m. mere vild. Vi arbejder med at integrere vild natur i klassiske rammer, for at skabe nytænkende og bæredygtige løsninger, der rækker langt udover det konkrete areal. Løsningerne tager udgangspunkt i stedets brug og funktionalitet og at skabe interessant vildskab hos kunden.

Biodiversitetsstrategier til certificeringer

Vi rådgiver bl.a. bygherrer, ingeniører, bygnings- og landskabsarkitekter i biodiversitetsløsninger, der muliggør certificeringer af byggerier. 

VILDSKAB kan hjælpe med at: 

 • Udarbejde en biodiversitetsstrategi for både nybyggeri og ombygninger 
 • Designe kvalitetshabitater med fokus på naturlig spredning og nedbrydning
 • Identificere og rådgive om særlige tiltag målrettet lokal fauna og flora
 • Kortlægge økologiske funktionelle forbindelse til omkringliggende habitater
 • Udarbejde driftsplaner
 • Styrke formidlingsindsatsen både internt og eksternt

Vi hjælper også med biodiversitet ifbm certificeringer som:

 • BREEAM
 • Svanemærket
 • ESG

Tag fat i os for at høre om mulighederne.

Konsulentbistand – facilitering og borgerinddragelse

VILDSKAB har af flere omgange arbejdet sammen med kommuner om at øge den lokale biodiversitet og vildskab i borgerinddragende projekter. Det er vores erfaring at det at fremme biodiversitet er et stærkt inspirerende og samskabende fællesprojekt i kommunen, og at vild natur skaber liv og glæde, især når borgerne inddrages i projekterne.

Kurser, foredrag og workshops om bynatur

VILDSKAB tilpasser foredrag, workshops og kurser til den enkelte kunde og sikrer et produkt, der bedst hjælper jer, der hvor I er. Kontakt os til en uforpligtende snak om, hvad der er optimalt for jer.

Eksempler: 

 • 3 timers introkursus for kommunale driftsfolk
 • Workshops for skoler
 • Korte oplæg for erhvervsnetværk
 • Samdesign af grundejerforeningers egne arealer
 • Foredrag på biblioteker o. lign. for privatpersoner om vilde haver
 • Kurser for havementorer

Vil I også høre mere om hvordan vi kan give plads til naturen på vores bynære arealer?

VILDSKAB er et konsulentfirma der arbejder med bynatur og biodiversitet. Vi laver analyser og udvikler biodiversitetsstrategier til certificerings- og rapporteringskrav, forestår design af udearealer, facilitering af processer for interessenter og uddannelse af personale i skånsom drift og anlæg af naturarealer.  

Kontakt

© Vildskab. Alle rettigheder forebeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.