• DET SKER

  Forår på vej
  Det bliver rigtig vildt

En vildere kommune

VILDSKAB har af flere omgange arbejdet sammen med kommuner om at øge den lokale biodiversitet og vildskab i borgerinddragende projekter. Det er vores erfaring at det at fremme biodiversitet er et stærkt inspirerende og samskabende fællesprojekt i kommunen, og at vild natur skaber liv og glæde, især når borgerne inddrages i projekterne.

Assens
Kommune

Vildskab

Assens kommune er i samarbejde med VILDSKAB og flere borgergrupper i fuld gang med at skabe hjem til en helt masse vilde borgere, flyvende og kravlede, i flere områder af kommunen.

Din Kommune?

Vildskab

Skal din kommune også være mere vild?
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Syddjurs kommune

Vildskab

Sammen med Syddjurs kommune og entusiastiske borgere arbejder VILDSKAB på at gøre Nationalpark Mols Bjerge mere vild. 

Formålet med Ellevilde Egne

Ellevilde Egne-projektet giver borgerne en større forståelse for, hvad der skal til, for at gavne den lokale danske natur især i og omkring beboelser og på grønne fællesarealer. Ved at etablere flere vilde naturområder i og omkring bebyggede områder, bliver der lavet levesteder til vores trængte natur, som samtidig giver områdernes borgere flere og større naturoplevelser helt tæt på. Derudover, sigter projektet mod at oprette lokale fællesskaber omkring egnsudvikling og mangfoldige oplevelser i den nære vilde natur.

Projektforløb

Et Ellevilde Egne-forløb består af:

 • Et indledende inspirationsforedrag, der giver større viden om, hvordan man selv og i fællesskab kan gavne den danske natur og lokale biodiversitet, i egne haver og på fællesarealer (2 timer)

 • En opfølgende workshop, og besigtigelse af arealerne, som giver borgerne mulighed for, sammen med konsulenten, at udvikle konkrete tiltag og en plan for, hvordan disse realiseres bedst muligt i lokalsamfundet (3 timer)

 • Et anlægskatalog, der indeholder:

  • en oversigtsplan
  • forslag til nye biodiversitetstiltag diskuteret på workshoppen
  • en driftsvejledning
  • en planteliste over gode arter for området
 • Opfølgning og sparring på projektet (2 timer), som inkluderer støtte til myndighedsorientering

 • Et Ellevilde Egne projektskilt med kommunens navn og logo.


Bevar gamle træer og sørg for at der er dødt ved

SKREVET AF KATRINE TURNER

Gamle krogede træer og dødt ved – altså døde grene, hækafklip og høje træstubbe – er vigtige for at skabe mere vild natur i haven. Traditionelt set er døde træer og kvas blevet opfattet som grimt rod, der bare skal køres til genbrugsstationen, men uordentligheden giver en masse liv. Det er fabelagtige levesteder og gode fødekilder for mange insekter, svampe, fugle og pattedyr.

Skab et smukt græsland i stedet for plæne

SKREVET AF KATRINE TURNER

Det har længe været idealet at have en perfekt klippet, ukrudtsfri, saftigt grøn græsplæne uden muldvarpeskud, mos eller mælkebøtter. Problemet er bare, at der ikke trives andet i sådan en plæne end to eller tre kulturarter af græs. Hvis man er rigtig heldig kan man måske finde en lille smule hvidkløver, bellis, og lidt hejrenæb. Den kortklippede græsplæne er med andre ord et grønt ørkenlandskab sammenlignet med, hvad kan leve i et mere naturligt græsland, hvor græs og urter får lov til at vokse sig langt, og kun slås få gange om året.  

Sørg for at danske planter og urter trives

SKREVET AF KATRINE TURNER

Planterne udgør bunden af fødekæden. Er der en mangfoldighed af planter i haven giver det således bedre levevilkår for insekt- og dyrelivet. Hjemmehørende planter giver de bedste livsbetingelser for hjemmehørende dyr og insekter, for de har tilpasset sig hinanden gennem tusinder af år. Sjældne insekter har således også ofte sjældne planter som fødekilde eller levested. For at få mere liv i haven er det klogt først og fremmest at tænke på at fremme danske og gerne de lidt sarte planter som pt. er under pres af menneskelige aktiviteter.

Verdensmål

I Vildskab arbejder vi for en grønnere fremtid og implementerer verdensmålene i vores arbejde. Hvilke og hvor mange verdensmål afhænger af det enkelte projekt, men det er Vildskabs mål at gøre en indsats for at beskytte og bevare verdens naturarv og sikre en klimaindsats på tværs af brancher.

Primært arbejder vi med verdensmålene 11, 13, 14, 15 og 17, men på grund af projekternes mangfoldighed kan andre verdensmål også indgå, heriblandt har vi erfaring med verdensmålene 3, 4 og 6.


VILDSKAB er et konsulentfirma der arbejder for mere natur tættere på, i haver, parker, fællesarealer og i vores bevidsthed. Med en bred vifte af kompetencer kan vi hjælpe med at tegne og skitsere, formidle og inddrage borgere. Vi åbner mulighederne for vildere mindsets og vildere områder, bidrage eller være med til at udvikle vilde strategier.

Kontakt

© Vildskab. Alle rettigheder forebeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.