• ERHVERV

    Gør din virksomhed
    vildere

Vær strategisk – gør det vildere

VILDSKAB har erfaring med at gøre erhvervsdomiciler, erhvervsarealer, boligområder, den offentlige sektor, museer m.m. mere vild. Vi arbejder med at integrere vild natur i klassiske rammer, for at skabe nytænkende og bæredygtige løsninger, der rækker langt udover det konkrete areal. Løsningerne tager udgangspunkt i stedets brug og funktionalitet og at skabe interessant vildskab kunden.

Bæredygtigt design

Vildskab hjælper med et faktisk og varigt bæredygtigt design, der giver flere ressourcer tilbage til området, end det forbruger. Der skal tænkes i beplantninger og installationer, der regner klima, biodiversitet, sundhed og æstetik ind i designet, uden at tabe forbindelsen til det natur- og kulturhistoriske islæt, der findes på stedet, eller den arkitektur og design der er valgt for bebyggelserne, nye som gamle.

Gennem en bred inddragelse på et tidligt stadie i processen oplever VILDSKAB en større positivenergi omkring tiltagene på sigt, da det giverpersonale og forvaltere en forståelse for og ejerskab overprojektet. Derfor sørger vi for, at alle involverede har fået mulighed for at give deres ideer og ønsker til kende, og at de er blevet inddraget i projektet fra begyndelse til afslutning.

Processen er tilpasset den enkelte virksomhed, men kan som eksempel bestå af:

  • Et oplæg til fyraftensmøde om vild natur, tilpasset både private haver og fælles grønne områder.
  • En design workshop for medarbejdere og andre interessenter.
  • Udarbejdelse af anlægs-og plejevejledning af arealet, til at videregive til forvaltende parter.
  • Formidlings-og kommunikationsmateriale der forklarer de vilde tiltag, og synliggør intensionen for kunder og naboer, både til skiltning på arealet (ex. pris på fysisk skiltning) og til medier og onlineplatforme.

Naturstrategi

En god strategi er vildskabende

En grundlæggende vild naturstrategi vil styrke og guide designet af udearealer, både nu og i fremtiden. Naturstrategien bygger på værdierne æstetik, sameksistens, nytte, sundhed og nysgerrighed. Disse værdier analyseres og indarbejdes i designet af og fortællingen om de grønne arealer, og danner rammerne for fremtidig udvikling af område.

Vildskab tilbyder:

En samlet strategi og fortælling om tiltagene, de vilde arter og processer, der formidler de fem værdier i området og forholdet til den vildenatur. Det er vores erfaring at disse fortællinger skaber en øget forståelse, accept og nysgerrighed for arealerne. Ved at italesætte dette spændende samspil mellem byrummet og den vilde natur, dannes der en samhørighed, der rækker langt ud over de faktiske arealer.

Fortællingen kan bruges på diverse platforme til at understøtte virksomhedens branding og differentiering, og skabe en større helhedsoplevelse af området.

Bliv inspireret
af vores artikler

Fem nemme til mere biodiversitet på erhvervsgrunden

Vi har i VILDSKAB forfattet en lille selvhjælp til biodiversitet på erhvervsgrunden. Det er en guide til fem nemme ting, I kan gøre på jeres grund, som sikrer at I kommer i gang med lidt biodiversitet allerede i denne sæson.

Skab et smukt græsland i stedet for plæne

Græsplænen er et oplagt sted at tage fat på, når man laver vilde haver. Den kortklippede græsplæne er et grønt ørkenlandskab sammenlignet med, hvad kan leve i et mere naturligt græsland, hvor græs og urter får lov til at vokse sig langt, og kun slås få gange om året.  

Bevar gamle træer og sørg for at der er dødt ved

Gamle krogede træer og dødt ved – altså døde grene, hækafklip og høje træstubbe – er vigtige for at skabe mere vild natur i haven. Traditionelt set er døde træer og kvas blevet opfattet som grimt rod, der bare skal køres til genbrugsstationen, men uordentligheden giver en masse liv. Det er fabelagtige levesteder og gode fødekilder for mange insekter, svampe, fugle og pattedyr.

Skab varme i haven med stensætninger

Rigtigt mange af vores dyr er vekselvarme – dvs. de skal bruge solen til at blive varmet nok op for at kunne fungere. Derfor er det en rigtig god ide at have stendynger i haven et sted, hvor solen tidligt rammer stenene og omdanner dem til små radiatorer.

VILDSKAB er et konsulentfirma der arbejder for mere natur tættere på, i haver, parker, fællesarealer og i vores bevidsthed. Med en bred vifte af kompetencer kan vi hjælpe med at tegne og skitsere, formidle og inddrage borgere. Vi åbner mulighederne for vildere mindsets og vildere områder, bidrage eller være med til at udvikle vilde strategier.

Kontakt

© Vildskab. Alle rettigheder forebeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.