Skip to main content
  • ERHVERV

    Gør din virksomhed
    vildere

Vær strategisk – gør det vildere

VILDSKAB har erfaring med at gøre erhvervsdomiciler, erhvervsarealer, boligområder, den offentlige sektor, museer m.m. mere vild. Vi arbejder med at integrere vild natur i klassiske rammer, for at skabe nytænkende og bæredygtige løsninger, der rækker langt udover det konkrete areal. Løsningerne tager udgangspunkt i stedets brug og funktionalitet og at skabe interessant vildskab kunden.

Bæredygtigt design

Skal din erhvervsgrund også give noget tilbage?

Vildskab hjælper med at skabe et bæredygtigt design, der giver flere ressourcer tilbage til miljøet, naturen, mennesker og klimaet, end det forbruger. Vilde arealer er ikke nødvendigvis dyre anlægsopgaver, og ofte kommer man langt med at tilrette pleje af arealet, og lave nogle nye løsninger end dem vi ‘plejer’. Det afhænger af naturpotentialet for området.

Processen er tilpasset den enkelte virksomhed

– men kan som eksempel bestå af:

  • Gennemgang af arealet
  • Udarbejdelse af en design skitse for arealet
  • Udarbejdelse af anlægs-og plejevejledning af arealet, til at videregive til driftspersonale.
  • Kommunikationsmateriale der forklarer de vilde tiltag, og synliggør intensionen for kunder og naboer.
  • Et oplæg til fyraftensmøde om vild natur, tilpasset både private haver og fælles grønne områder.

Biodiversitetsstrategi

En god strategi er vildskabende

En grundlæggende vild naturstrategi vil styrke og guide designet af udearealer, både nu og i fremtiden. Naturstrategien bygger på værdierne æstetik, sameksistens, nytte, sundhed og nysgerrighed. Disse værdier analyseres og indarbejdes i designet af og fortællingen om de grønne arealer, og danner rammerne for fremtidig udvikling af område.

Vildskab tilbyder:

En samlet strategi og fortælling om tiltagene, de vilde arter og processer, der formidler de fem værdier i området og forholdet til den vildenatur. Det er vores erfaring at disse fortællinger skaber en øget forståelse, accept og nysgerrighed for arealerne. Ved at italesætte dette spændende samspil mellem byrummet og den vilde natur, dannes der en samhørighed, der rækker langt ud over de faktiske arealer.

Fortællingen kan bruges på diverse platforme til at understøtte virksomhedens branding og differentiering, og skabe en større helhedsoplevelse af området.

Bliv inspireret
af vores artikler

Fem nemme til mere biodiversitet på erhvervsgrunden

Vi har i VILDSKAB forfattet en lille selvhjælp til biodiversitet på erhvervsgrunden. Det er en guide til fem nemme ting, I kan gøre på jeres grund, som sikrer at I kommer i gang med lidt biodiversitet allerede i denne sæson.

Skab et smukt græsland i stedet for plæne

Græsplænen er et oplagt sted at tage fat på, når man laver vilde haver. Den kortklippede græsplæne er et grønt ørkenlandskab sammenlignet med, hvad kan leve i et mere naturligt græsland, hvor græs og urter får lov til at vokse sig langt, og kun slås få gange om året.  

Bevar gamle træer og sørg for at der er dødt ved

Gamle krogede træer og dødt ved – altså døde grene, hækafklip og høje træstubbe – er vigtige for at skabe mere vild natur i haven. Traditionelt set er døde træer og kvas blevet opfattet som grimt rod, der bare skal køres til genbrugsstationen, men uordentligheden giver en masse liv. Det er fabelagtige levesteder og gode fødekilder for mange insekter, svampe, fugle og pattedyr.

Skab varme i haven med stensætninger

Rigtigt mange af vores dyr er vekselvarme – dvs. de skal bruge solen til at blive varmet nok op for at kunne fungere. Derfor er det en rigtig god ide at have stendynger i haven et sted, hvor solen tidligt rammer stenene og omdanner dem til små radiatorer.