Skip to main content
 • ERHVERV

  Biodiversitet i byggeri

Biodiversitetsstrategi til certificeringer 

Vi rådgiver bl.a. bygherrer, ingeniører, bygnings- og landskabsarkitekter i biodiversitetsløsninger der muliggør certificering af byggerier.

DGNB  – Biodiversitet 

DGNB ENV2.4 handler om at bevare og styrke den biologiske mangfoldighed i lokalmiljøet. Når vi indtænker natur i byen, opstår nye muligheder for at give plads til biodiversitet i vores landskab. Dette gælder også når der bygges, renoveres eller planlægges nye grønne områder. Vildskabs konsulenter er fagligt funderede og vi laver langtidsholdbare og innovative løsninger, der bevarer og styrker den lokale biodiversitet.

Vildskab kan hjælpe med at 

 • Udarbejde en biodiversitetsstrategi for både nybyggeri og ombygninger 
 • Designe kvalitetshabitater med fokus på naturlig spredning og nedbrydning
 • Identificere og rådgive om særlige tiltag målrettet lokal fauna og flora
 • Kortlægge økologiske funktionelle forbindelser til omkringliggende habitater
 • Udarbejde driftsplaner
 • Styrke formidlingsindsatsen både internt og eksternt

Andre certificeringer

Vildskab har en bred vifte af kompetencer og netværk vi trækker på, og kan derfor hjælpe med alle aspekter af anlæg og drift af bynær biodiversitet. Herunder fx formidlingsarrangementer og inspirationsoplæg, udarbejde målrettede og tilpassede driftsplaner og rådgive om valg, indkøb og drift af planter.  

Vi hjælper også med biodiversitet ifbm certificeringer som:

 • BREEAM
 • Svanemærket
 • ESG

Tag fat i os for at høre om mulighederne.