Skip to main content

Sørg for læ, skygge og beskyttelse med krat og buske

Skrevet af Katrine Turner d. .

Et krat består af små træer og buske der vokser sammen, og det er et vigtigt levested for de fleste af havens smådyr. Gærdesmutten kan bygge sin rede i krattet, løvgræshoppens nymfer sidder nederst i krattet, mens de voksne sidder længere oppe på grenene, og venter på at den kan finde et godt bytte. Havesneglene gemmer sig i skyggen for solen midt på dagen, og omsætter det døde plantemateriale til muld, som samler sig under krattet til glæde for regnormene og alt det andet der lever i jorden. Mange smådyr bruger krattet til at gemme sig for rovdyr, og bevæger sig ikke gerne ud i det åbne land. Hvis man har lidt større krogede træer i sit krat, er det også et godt sted for flagermusene at sove om natten. Krattet er også et godt sted at sætte forskellige fuglekasser op, hvis der ikke er så mange gamle hule træer i haven.

Plant danske buske eller træer

Rigtig mange haver har allerede et fint krat et sted i haven, for krattet er rigtig godt til at lave læ og afskærme haven for vind og vejr. Hvis man gerne vil pimpe sit krat, eller man skal til at starte forfra i en nyanlagt have, kan man med fordel plante danske buske og træer. Hjemmehørende planter er tilpasset det danske dyreliv og mange dyrearter bruger træer som larveplanter til deres afkom. Blomstrende træer og buske er gode til at dække bier og insekters behov for nektar og pollen hele sæsonen igennem.  

Boks: Ideer til beplantning i krat

Det tidlige forårpil, hassel og slåen
forårhvidtjørn, fuglekirsebær, løn, tørst, og ribs og solbær
Maj-juninavr, kvalkved, hyld og småbladet lind

De fleste af disse træer og buske bruger så sommeren på at lave bær og nødder, som i efteråret og langt ind i vinteren giver mad til fugle, mus og egern så de kan klare sig til foråret starter igen. Det er en smuk symbiose.

Mini-krat på altanen

Det kan også godt lade sig gøre at lave et mini-krat på en altan i krukker, alt efter hvor stor en altan man har. Et mini-krat kan skærme altanen for vind og sol, men man skal gå efter hårdføre planter, da altanen ofte har et barsk klima. Det er også at foretrække at der er pollen og nektar i mini-krattet og at det giver et godt skjul og dække. Gode planter her er f.eks. pil, hvidtjørn, hyld og skovfyr. Det ville give en lang blomstringstid, og lidt ly og læ, også om vinteren.

Det skal være vildt

Krat i en vild have må godt se lidt vildt og uordnet ud. Det skal ikke være en formklippet hæk, i hvert fald ikke på alle sider. Det er godt, hvis grene og kviste stikker ud, så fugle og andre dyr kan sidde i ly af dem. Hvis man klipper krat eller hæk ned, skal man gøre det i løbet af efteråret og vinteren, man skal endelig ikke følge den gamle huskeregel om at hækken skal være klippet ned inden Sankt Hans, hvor det hele jo blomstrer og alle fuglerederne er fulde af unger. Hækklipning ved Sankt Hans er tværtimod ødelæggende for fugle- og insektlivet.

Ligesom med de store gamle træer, er det rigtigt fint hvis man ikke er for ordentlig i sin nedklipning. Der er masser af dyr og svampe der kan bo i træerne og buske hvis kviste og grene ikke er klippet, men nærmere brækket og hevet af. Sådan ville det ske i naturen, hvor de store græssende dyr ville ty til grene på buske og træer, når græsset er spist væk. Du må godt lege elefant eller vildokse i haven – det virker rigtig godt!

Det kan du gøre:

  • Sørg for at der er et krat, der giver skygge, skjul og fødekilder
  • Lad krattet bestå af vilde hjemmehørende arter, som blomstrer hele sæsonen igennem
  • Klip hække og krat om efteråret eller vinteren. Ikke om sommeren eller før Sankt Hans.