Skip to main content

Indret din have efter forholdene

Skrevet af Katrine Turner d. .

For at lave en vild have med masser af liv i, er det vigtigt at se på forholdene i sin have og tilpasse sig dem. Det kan være forhold som mængden af lys og skygge, næringen i jorden og mængden af fugt og vand.

Langt de fleste jorder i Danmark er meget næringsrige og fulde af kvælstof. Problemet er, at de danske planter som er mest truet, er også dem trives bedst på nærringsfattige jorder. De kan godt vokse i fed muld, men de kan ikke konkurrere med de arter, der vokser hurtigt. En vigtig grund til at mange af dem er i tilbagegang, er således fordi de mange steder har tabt kampen til de planter, der kan bruge alt den overskydende næring på de vel- og overgødede arealer i Danmark.

Ingen gødning

Vil man have mere natur og liv i sin have, skal man derfor fjerne næring i stedet for at tilføre den. Fjern græsafklip og plantemateriale og læg det i køkkenhaven eller på kompostbunken. Så kan man give plads til de planter der trives i fattige jorde, og dermed få en større diversitet, også af de dyr der skal bruge de sarte urter og planter.

At udpine jorden på den måde kan være nemmere sagt end gjort i haver med fed muldjord. Her kan det tage mange år, men det er en proces som også er sjov at følge, og der er måder at hjælpe den vilde have lidt på vej. Efterlign naturen, hvor det hele består af mange små nicher, og brug det til opbygningen af haven. Lav f.eks. et afgrænset overdrevsbed med næringsfattigt sand, for at kompensere en meget fed muldjord. Du kan også lave et skovbed i skyggen af krattet, som er mørkt og fugtigt, og således udnytte nogle af de forhold, der naturligt opstår i haven.

Plantekasser

På altaner, terrasser og i gårdhaver kan man nemmere skabe gode forhold for planterne. Her kan man have næringsfattig jord i sine plantekasser og krukker, og så planter ud der bare skal konkurrere med sig selv, og de kan stå lige ved siden af krukker med arter, som skal bruge fed jord og som vokser vildt og hurtigt. Det er en rigtig god ide at fokusere på planter med mange pollen- og nektarressourcer, for de insekter der kommer forbi, er som regel dyr, der kan flyve, så der er brug for at tanke op på mad og drikke.

Det kan du gøre:

  • Skab nærringsfattig jord – den er god ved de vilde planter
  • Lav nicher i haven som fremmer forskellige slags biotoper
  • Udpin jorden ved at fjerne græsafklip og plantemateriale