Skip to main content

Skab varme i haven med stensætninger

Skrevet af Katrine Turner d. .

Rigtigt mange af vores dyr er vekselvarme – dvs. de skal bruge solen til at blive varmet nok op for at kunne fungere. Derfor er det en rigtig god ide at have stendynger i haven et sted, hvor solen tidligt rammer stenene og omdanner dem til små radiatorer. Stendynger er også fulde af hulrum og gemmekroge, hvor smådyr som biller, sommerfugle, vilde bier og edderkopper kan søge ly og læ. Firben og padder vil udnytte den varme plads til at varme sig op om morgenen, og mange dyr vil kunne bruge alle hulrummene til at overvintre i. Bar sydvendt jord, gerne som en lille vold eller på en skråning, er også en rigtig god ide. Det virker også som en varmeplads. Den bare jord er gode ynglepladser for de mange arter af vilde bier, der laver reder i jorden.

Stensætninger:

En stenbunke, sætning eller dige, er et smukt og sjovt tiltag at lave i haven. Det kan nemt bruges til at lave rum i haven og afgrænse fx en terrasse. At arbejde med sten er tungt, men til gengæld giver det et fantastisk levested for mange arter. Humlebierne er f.eks. meget glade for stengærder til både at overvintre i og lave deres reder. Man skal være forsigtig når man stabler stenene, og lade de store sten ligge i bunden for at skabe stabilitet. Sørg for at hældningen ikke er for stejl, så stenene ikke ruller ned. Undgå så vidt muligt at bruge mørtel, for det gør hullerne mellem stenene mindre, så der ikke er plads til så mange arter.   

Sydvendt bar jord:

En plet med bar og varm jord er guld værd for de mange arter af jordlevende danske vilde bier og hvepse. De graver gange i jorden og lægger deres æg dernede og dør. Til foråret kravler den nye generation af jordbier og -hvepse ud af jorden, for at lede efter et passende sted hvor de kan bygge rede og lægge æg.

Hvis man er heldig at have sandet jord i sin have, er det meget nemt at anlægge en plet med sydvendt bar jord. Blotlæg noget af jorden på en sydvendt skråning eller lav en lille vold der løber fra øst mod vest, så solen kan varme jorden op, og regnvand kan løbe væk.

Men har du som mange andre en have fuld af god fed havemuldjord, som er blevet gødet i mange år, er det en god ide at finde noget sand. Det nemmeste er at lave en god fast sandbunke eller en vold, som let forbliver tør og varm. På sådan et område kan man også så nogle af de mere sjældne næringsfattige planter ud. De klarer sig fint i den tørre jord, og da de vokser langsomt og ikke bliver så store, kan der sagtens være plads til både planter og bier. Så længe der er lidt bar jord imellem dem, skal bierne nok finde ned mellem planterne.   

Det kan du gøre:

  • Sørg for at der er sten i haven på solrige steder.
  • Husk at stenbunker eller stengærder er smukke og kan laves selv
  • Lav en sydvendt skråning med en bunke sand og lad evt. truede vilde blomster gro på den nærringsfattig jord