Skip to main content

Fem nemme til mere biodiversitet på erhvervsgrunden

Skrevet af Katrine Turner d. .

Der er virkelig hul igennem til jer derude i virksomhederne. Vi har i VILDSKAB lidt svært ved at følge med, så vi har forfattet en lille selvhjælp til biodiversitet på erhvervsgrunden. Det er en guide til fem nemme ting, I kan gøre på jeres grund, som sikrer at I kommer i gang med lidt biodiversitet allerede i denne sæson.

  1. Lad græsset gro og slå det mindre. En kortklippet, grøn, kontrolleret græsplæne er noget, som mange drømmer om, men for dyr og planter er det en komplet ørken, og vedligeholdelsen koster desuden både i driftsbudget og i klimaregnskabet. I stedet for plænen kan I lave et ’græsland’, der kan indeholde flere hundrede arter, og give mad og skjulesteder til mange dyr. Det er næsten det nemmeste at komme i gang med, især hen over sommeren er det en strålende ide at lade det hele vokse lidt. Hvis man er bange for, at der kommer klager fra kunder eller naboer, så sæt et skilt op der forklarer, hvad der sker. Det hjælper hvis man ved der ’dyrkes vildskab’. Slå græsset i det tidlige forår og igen i september-oktober, og fjern græsafklippet hver gang!
  2. En insektvold, gerne med en sydvendt skråning, er en rigtig god mulighed for at skabe bedre betingelser for mange vilde arter. Det særlige ved sydvendte skråninger er, at de er virkelig gode at lave redegange i for mange arter af vilde bier. En sydvendt vold, måske med en sten eller to, fanger også varmen fra forårs- og morgensolen, og det er lige sagen for mange vekselvarme dyr, f.eks. sommerfugle og firben, der har brug for at samle varme for at kunne komme omkring. Hvis volden er lavet, så den har en gruset og næringsfattig jord, kan det også give gode betingelser for en række vilde plantearter, der ellers har det svært i muldjord og græsplæner. Det kan f.eks. være kællingetand, timian, blåhat eller gul snerre.
  3. Gamle, krogede træer og dødt ved – altså døde grene, hækafklip og høje træstubbe – er vigtige for at skabe mere vild natur. Faktisk er det billigste og nemmeste at bevare det, der allerede har værdi! Hvis man har et gammelt træ på grunden, så pas rigtig godt på det. I stedet for at fælde gamle træer, kan træerne stynes og topkappes, så de ikke er i fare for at vælte eller smide grenene ned i hovedet på folk. Hvis I alligevel bliver nødt til at fælde et træ, så lad en 2-4 meter høj stub stå og forgå lige så langsomt. Især træstubbe, der står i solen, er et værdifuldt levested. Man kan plante en klatreplante op ad stammen, såsom kaprifolie eller vedbend, eller sætte fuglekasser op, hvis I ikke synes, at stubben pynter nok i sig selv. Grene og hækafklip stables under træer og buske og bliver levesteder for alverdens arter. Det er de mest effektive insekthoteller, der findes. De har mange små hulrum og kroge, som dyrene kan bruge til at gemme sig i, spise af og omsætte.
  4. Blomstrende træer og buske er de vildeste biodiversitets-installationer.Hvis man planter arterne pil, mirabel, hvidtjørn, hæg, vildæble, hyld og kvalkved, blomstrer de gennem hele foråret fra marts til juni, og giver føde og læ til dyr og insekter. De fleste af disse træer og buske giver desuden bær og nødder, som i efteråret og langt ind i vinteren giver mad til fugle og egern, så de kan klare sig til foråret. Et træ er meget nemmere at holde end en blomstereng, og det sætter mange, mange flere blomster pr kvm end en blomsterfrøblanding!
  5. Men, ja – vi kommer ikke udenom det. I vil alle sammen rigtigt gerne have en blomstereng – selvom det er voldsomt svært at få til at lykkes, især i god, krudtet græsplæne-jord. Hvis man gerne vil frøblandingen, så gå efter dem med de hjemmehørende arter. Græsset skal skrælles af – helt af – ellers virker det ikke ordentligt. Se gerne efter blandinger med djævelsbid, blåhat, kællingetand, gul snerre, due-skabiose, bredbladet timian, merian, rødkløver, hjortetrøst og baldrian. De arter kan godt klare konkurrencen i den krudtede, næringsrige jord, og bliver blomsterrig og lækker!

Husk at nyde alle de fede arter I kan tiltrække på arealet, og få fortalt jeres kunder, hvad det er, I er i gang med. Har I ønsker ud over disse små nemme tiltag, så tag fat i VILDSKAB på info@vildskab.nu og hør, hvad vi kan gøre for jer. Vi designer, efteruddanner, laver biodiversitets-strategier, driftsplaner, foredrag og undervisning om den danske biodiversitet og bynatur.